Bild: Pekka Karppanen, SSB

När du söker fartygspraktik, var tillgänglig!

Då PraktikKvarnen har en lämplig praktikplats för dig, kontaktas  du antingen per telefon eller epost. Det är därför viktigt att du har angivit korrekt telefonnummer och e-postadress i din ansökan.  Ifall PraktikKvarnen inte kan nå dig kommer praktikplatsen att erbjudas till nästa sökande.

Via telefon/epost får du information om praktikplatsen samt följande information: fartygets namn, avgångsdatum och praktikperiodens ungefärliga längd.

När du har tagit emot platsen (läs om elektronisk bekräftning här) får du ett bekräftelsemejl. Det är viktigt att du läser alla meddelanden noggrant, eftersom de innehåller viktig information om praktiken.

Observera att de datum student får för en praktikplats alltid är preliminära! Fartygens tidtabeller kan ändras mycket snabbt, så det är viktigt att vara beredd på olika förändringar.

Då du har fått en praktikplats är det sedan ditt ansvar att kontakta fartyget eller eventuellt rederiet. Syftet med kontakten till fartyget är att klargöra alla praktiska frågor. Praktikanten informeras om eventuella tidtabellsändringar, när man bör vara i avgångshamnen, hur man hittar och rör sig i hamnen samt ifall fartyget har arbetskläder för praktikanten. Samtidigt kan du också be om förtydliganden i andra praktiska frågor och du får chans att presentera dig själv.

Du måste ha ett giltigt praktikavtal innan du påbörjar fartygspraktiken. Sjöfartsutbildningarnas praxis angående praktikavtalet kan variera, så var i kontakt med utbildningens praktikansvariga. Utbildningarna gör inga praktikavtal utan ett bekräftelsemeddelande om praktikplatsen.

Fartygen har sängkläder, men övriga personliga tillhörigheter tar du med dig själv. Här en lista över saker du behöver ta med dig till praktiken.

Innan fartygspraktiken påbörjas måste praktikanten uppfylla gällande pandemi-restriktioner. Här kan du läsa om eventuella Corona-åtgärder du bör göra inför praktiken.

PraktikKvarnens gemensamma regler som berör alla praktikanter här.