KVARNEN

Förenar sjöfartens
praktikanter och praktikplatser

Logga in till systemet här:

Sjöfartens PraktikKvarn fungerar som koordinator för fartygspraktik för sjöfarts studerande. Det finns åtta sjöfartsutbildningsinstitutioner i Finland, och praktik ombord är en viktig del av utbildningen. Därmed är Praktikkvarnen en länk mellan maritima utbildningsinstitutioner och rederier.

ca. 900
praktikplatser i året

ca. 70
fartyg

8 olika
sjöfartsskolor

ca. 20
rederier

Aktuellt

Ukrainas läge och PraktikKvarnens verksamhet

Sidan är uppdaterad med aktuell information om situationen i Ukraina och dess inverkan på sjöfart. För tillfället har situationen ännu inte påverkat Kvarnens verksamhet, men detta kan ändras. Vi följer situationen och informera om eventuella förändringar.

Årets 2021 Praktikfartyg prisutdelning

Igår var vi i Åbo för att ge Baltic Amelie årets Praktikfartygspris och diplom. Baltic Amelie fick positiv feedback på hur besättningen tagit emot praktikanterna och inkluderat dem i gänget. Ännu en gång, grattis Baltic Amelie!

År 2021 Praktikfartyg

a att kunna presentera Årets Praktikfartyg 2021. I år går priset till MV Baltic Amelie, Rederi Ab Nathalie. Rotationspriset och diplomet delas ut senare i februari.

Nya vindar i seglen!

PraktikKvarnen har börjat arbeta med olika utvecklingar under hösten. Den första synliga ändringen är Kvarnens nya logo.

Årets 2020 Praktikfartyg

Årets praktikfartyg har nu blivit vald. Enligt feedback från eleverna har Finnlines Ro-Ro fartyg Finntide vunnit titeln. Ett stort grattis till Finntide!

I samarbete