KVARNEN

Förenar sjöfartens
praktikanter och praktikplatser

Logga in till systemet här:

Sjöfartens PraktikKvarn fungerar som koordinator för fartygspraktik för sjöfarts studerande. Det finns åtta sjöfartsutbildningsinstitutioner i Finland, och praktik ombord är en viktig del av utbildningen. Därmed är Praktikkvarnen en länk mellan maritima utbildningsinstitutioner och rederier.

ca. 900
praktikplatser i året

ca. 70
fartyg

8 olika
sjöfartsskolor

ca. 20
rederier

Aktuellt

Finnlady årets praktikfartyg 2023

I kommentarfältet fick Finnlady mycket beröm för att ha bra stämningen ombord och hur väl praktikanten blev introducerad. Praktikanterna berättade även att de kände sig delaktiga i arbetsgemenskapen.

Hösten hämtar med sig ändringar till PraktiKvarnen!

Nuvarande verksamhetsledare, Fanni Säteri, flyttar till andra uppgifter i slutet av oktober. Jenna Behm kommer att ta ansvaret över Kvarnens verksamhetsledaruppgifter från och med november.

Enkätundersökning om diskriminering och osakligt bemötande på finländska fartyg

Förekommer det diskriminering och osakligt bemötande på finländska handelsfartyg? Om det förekommer, i vilken form och vad borde göras åt saken?

Ny telefonnummer

Kvarnens nya telefonnummer: 080 0950 06

Sommarpraktiker!

påminnelser om praktik och sommarplaner.

Mirva VG

”This is a fine recognition. I’ve been very lucky with engineers [apprentices]. I am trying to pass around the good and it seems to be working”. – Ville Koskinen, Ylikonemestari

I samarbete