KVARNEN

Förenar sjöfartens
praktikanter och praktikplatser

Logga in till systemet här:

Sjöfartens PraktikKvarn fungerar som koordinator för fartygspraktik för sjöfarts studerande. Det finns åtta sjöfartsutbildningsinstitutioner i Finland, och praktik ombord är en viktig del av utbildningen. Därmed är Praktikkvarnen en länk mellan maritima utbildningsinstitutioner och rederier.

ca. 900
praktikplatser i året

ca. 70
fartyg

8 olika
sjöfartsskolor

ca. 20
rederier

Aktuellt

Isbrytarna återvänder

Isbrytarna välkomnar praktikanterna under kommande vinter!

Ge feedback från praktiken

Praktikanter – Kom alltid ihåg att fylla i feedbackformuläret i slutet av varje praktik. Med hjälp av feedbacken får vi information om hur praktiken på varje fartyg går och vi kan säkerställa en jämn kvalitet för varje praktikperiod. Feedback är viktigt för att vi skall kunna utvärdera hur vi har gjort och hålla kursen i rätt riktning i förhållande till våra mål.

Ny system

Nu har det nya systemet tagits i bruk.

Kom ihåg att det gamla systemet inte längre används och ansökningar där kommer inte längre att behandlas!

Information till studerande – från 1.10 alla praktikansökningar till Kvarnens nya användargränssnitt!

1.10.2022 framåt används gamla harjoittelumylly.fi -sidan inte längre och ansökningar där kommer inte att behandlas! ALLA praktikansökningar skall lämnas in till det nya användargränssnittet http://admin.kvarnen.harjoittelumylly.fi.

Information åt fartyg – Ändringar i Praktikkvarnens operation

Fartyg och rederier behöver inloggs till PraktikKvrnens nya träningssystem. Ändringar i bekräftelsemejlet och en ny automatisk bekräftelse metod.

Ukrainas läge och PraktikKvarnens verksamhet

Sidan är uppdaterad med aktuell information om situationen i Ukraina och dess inverkan på sjöfart. För tillfället har situationen ännu inte påverkat Kvarnens verksamhet, men detta kan ändras. Vi följer situationen och informera om eventuella förändringar.

I samarbete