KVARNEN

Förenar sjöfartens
praktikanter och praktikplatser

Logga in till systemet här:

Sjöfartens PraktikKvarn fungerar som koordinator för fartygspraktik för sjöfarts studerande. Det finns åtta sjöfartsutbildningsinstitutioner i Finland, och praktik ombord är en viktig del av utbildningen. Därmed är Praktikkvarnen en länk mellan maritima utbildningsinstitutioner och rederier.

ca. 900
praktikplatser i året

ca. 70
fartyg

8 olika
sjöfartsskolor

ca. 20
rederier

Aktuellt

Mirva VG

”This is a fine recognition. I’ve been very lucky with engineers [apprentices]. I am trying to pass around the good and it seems to be working”. – Ville Koskinen, Ylikonemestari

OBS! PraktikKvarnen byter telefonnummer

Nya nummret: +358 (0) 102009791

År 2022 Praktikfartyg

Praktikanternas feedback har behandlats igen. Vi har glädjen och äran att få delge 2022 års Praktikfartyg – Grattis Mirva VG, Meriaura!

Isbrytarna återvänder

Isbrytarna välkomnar praktikanterna under kommande vinter!

Vikten av handledd fartygspraktik vid brist på arbetskraft

Handledd fartygspraktik är den studerandes visitkort till arbetslivet – arbetslivet måste vara attraktivt för att man ska kunna locka till sig ny arbetskraft.

Ge feedback från praktiken

Praktikanter – Kom alltid ihåg att fylla i feedbackformuläret i slutet av varje praktik. Med hjälp av feedbacken får vi information om hur praktiken på varje fartyg går och vi kan säkerställa en jämn kvalitet för varje praktikperiod. Feedback är viktigt för att vi skall kunna utvärdera hur vi har gjort och hålla kursen i rätt riktning i förhållande till våra mål.

I samarbete