Sjöfartens PraktikKvarn

Sjöfartens PraktikKvarn började sin verksamhet år 2012 som ett samarbete mellan Rederierna i Finland och åtta sjöfartsutbildningar med verksamhet i Finland. År 2015 registrerades Sjöfartens PraktikKvarn som en egen förening.

Namnet PraktikKvarn kommer från historien. En gång i tiden kallades sjöfarts arbetsfördelningsbyrån för Kvarnen. Gamla Kvarnen och nuvarande Kvarnen har flere likheter vilket användes som inspirationen då namnet valdes för nuvarande föreningen.

Sjöfartens PraktikKvarn förmedlar platser för fartygspraktik till sjöfartsstudenter. För att göra förmedlingen av praktikplatser smidig är Kvarnen i daglig kontakt med fartyg, rederier, studenter och sjöfartsutbildningarna. Föreningnen fungerar alltså som en förenande länk mellan de olika parterna. Verksamhetet drivs på tre språk: finska, svenska och engelska.

Kvarnens medlemmar består av Rederierna i Finland rf och åtta finska sjöfartsutbildningar. Studenterna vid sjöfartsutbildningarna är berättigade att ta del av Kvarnens tjänster.

Samtliga handelsfartyg som PraktikKvarnen förmedlar praktikplatser till seglar under finsk flagg och är i internationell trafik.

Årets Praktikfartyg

Utmärkelsen ”Årets praktikfartyg” delas ut årligen på basen av respons från praktikanter. Praktikanterna fyller i feedback om fartyget. De evaluerar hur fartyget var som praktikfartyg, hur de togs emot av besättningen det vill säga om de behandlades som nästan jämställda besättningsmedlemmar och om de gavs uppdrag som främjade praktikantens framtida kompetens. I januari av varje år publiceras föregående års Praktikfartyg.

2016 ms Silja Serenade

2018 ms Finnlady

2020 ms Finntide

2022 m/s Mirva VG

2017 ms Finnbreeze

2019  ms Finnwave

2021 mv Baltic Amelie

2023 Finnlady

Kontor

Kvarnens kontor är i Rederierna i Finland rf lokal, i kärncentrum av Helsingfors.

Aleksandersgatan 44, 00100 Helsingfors

Kontaktuppgifter

Telefontider under vardagar från klo 9-16

+358 (0) 800 95006 | mylly@shipowners.fi

 

Jenna Behm

Verksamhetsledare

 

Telefon: +358 (0) 800 95006

Email:  jenna.behm@shipowners.fi

 

Språk: Finska, Svenska, Engelska

Eva-Lotta Forsberg

Koordinator

 

Telefon: +358 (0) 800 95006

Email:  mylly@shipowners.fi

 

Språk: Finska, Svenska, Engelska