The OBT-CBT

The OnBoard Training – Computer Based Training

 

Installera och ladda ner OBT-CBT-programmet så här:

* Ladda ner filen till din dator från NauticAi Oy:s server från DENNA LÄNK 

* Klicka på filen obt-cbt Setup 1.0.0.exe för att installera programmet

* Följ de enkla instruktionerna på skärmen (Next, Next och Finish)

* Programmet öppnas automatiskt och installeras även på skrivbordet

* I framtiden kan programmet öppnas direkt från skrivbordsikonen, dvs du behöver inte installera programmet pånytt

Notera! Programmet sparar INTE någon data, vilket innebär att om du stänger programmet innan du är klar måste du börja om.

Programmet har gjorts som en offlineversion, så att det är möjligt att ladda ner och köra det ombord utan internetuppkoppling.

 

 

Skolningsprogrammet har utformats som ett projekt i samarbete med alla finska sjöfartsskolor och PraktikKvarnen. I projektet har deltagit även flera rederier, Traficom och Sjömanspensionskassan.

OBT-CBT skolningsprogram är i första hand avsedd för handledarnana som arbetar med praktikanterna ombord. Vi rekommenderar dock att utbildningsprogrammet genomförs av hela fartygsbefälet på finska fartyg, eftersom praktiskt taget är alla ombord på något sätt en del av praktikantens utbildning. Skolningsprogram innehåller också avsnitt som är viktiga och innehåller värdefull information för alla som arbetar ombord.

Vi önskar att du upplever skolningsprogram givande! Utbildningen tar circa 1 timme att genomföra och är utformat att vara intressant och interaktivt.

 

 

 

HAKE3 Projekt

Behovet att förbättra praktikens kvalitet har tagits upp av både finska och europeiska tillsynsmyndigheter. Förbättrad kvalitet på praktiken påverkar avgörande praktikanternas erfarenhet om branschen och om man känner för att fortsätta studierna. Detta är anledningen till att Hake3-projektet lanserades 2023.

I projektet har deltagit alla finska sjöfartsskolor, Sjömanspensionskassan, flera rederier och PraktikKvarnen. Hake3;ans viktigaste projekt är ett CBT-program dvs ett datorbaserat utbildningsprogram på cirka en timme som är riktat i första hand till handledarna på skeppet.

I samarbete med Traficom har även handboken för utbildningsansvariga uppdaterats, dokumentets regler styr godkännande av utbildningar. Under projektet skapades även checklistor för fartyg, skolor och rederier för att hjälpa dem att övervaka utbildningsprocessen.