Finnlady årets praktikfartyg 2023

Onsdagen den 31.1.2024 besökte PraktikKvarnen Nordsjö hamn för att dela ut utmärkelsen Årets praktikfartyg 2023. Vinnaren är vald på basen av praktikanternas respons och vitsord som de gett efter sin praktikperiod. Den årliga utmärkelsen gick till Finnlady, från rederiet Finnlines.

Svaren på responsenkäten är på skalan 1–5 och Finnladys medeltal för responsen var 4,9. I kommentarfältet fick Finnlady mycket beröm för att ha bra stämningen ombord och hur väl praktikanten blev introducerad. Praktikanterna berättade även att de kände sig delaktiga i arbetsgemenskapen.

Priset togs emot av fartygets Befälhavare Henrik Sunell och 2. Styrman Jalmari Pirinen. Sunells tips till blivande praktikanter var att modigt och med låg tröskel be om hjälp med uppgifterna. Besättningen hjälper gärna till och förväntar sig att praktikanten frågar frågor.

Från rederiets sida var Petri Laitinen och Claus Pratsch på plats. Efter prisutdelningen blev vi bjudna på lunch och kaffe. Vi hade även turen att få träffa Finnladys nyaste praktikant Aaron som skulle börja sin däckspraktik samma dag.

Vi vill gratulera Finnladys hela besättning och rederiet för denna utmärkelse! Tack för att vi fick besöka er!I bilden: Befälhavare Henrik Sunell (vänster) och 2. Styrman Jalmari Pirinen (höger)