Enkätundersökning om diskriminering och osakligt bemötande på finländska fartyg

Förekommer det diskriminering och osakligt bemötande på finländska handelsfartyg? Om det förekommer, i vilken form och vad borde göras åt saken? Enkätundersökningen genomförs i form av sjökaptensstuderande Jussi Nieminens lärdomsprov vid Sydöstra Finlands yrkeshögskola. Undersökningen görs på uppdrag av Sjömanspensionskassan (SPK) och omfattar de aktiva sjöfararna i SPK:s register.

För enkäten skickar Sjömanspensionskassan ut en elektronisk svarsblankett till ett urval av mottagare i registret, men varje aktiv sjöfarare har också möjlighet att besvara enkäten via den länk som finns under nyheterna på Sjömanspensionskassans webbplats. Enkäten är öppen mellan 3.7 och 21.8.2023. Resultaten av undersökningen presenteras i årets sista nummer av Albatrossen och under sjöfartens arbetsmiljöforum 21.11.2023. 

Bland de som besvarat enkäten lottas det ut 3 stycken kryssningspresentkort och mindre vinster.

Tack på förhand till alla som besvarar enkäten! – Sjömanspensionskassan och Jussi Nieminen

Mera inforamtion om enkäten: https://www.merimieselakekassa.fi/uutiset/2023/07/03/kyselytutkimus-syrjinnasta-ja-epaasiallisesta-kohtelusta-suomalaisilla-laivoilla

Länk till enkäten: https://link.webropolsurveys.com/S/5A82D856182ED363