År 2022 Praktikfartyg

Praktikanternas feedback har behandlats igen. Vi har glädjen och äran att få delge 2022 års Praktikfartyg – Grattis Mirva VG, Meriaura!

Praktikanterna utvärderar t.ex. följande saker. Hur var fartyget som ett praktikfartyg? Hur tog besättningen emot? Var praktikhandledaren kvalificerad? Främjade praktiken studerandes framtida yrkeskompetens? Tränades saker enligt studerandes orienteringslinje?

Vi vill också tacka förra årets vinnare, Baltic Amelie, som för andra året fick bra poäng. Valet var mycket jämt denna gång.

Tack studerande för er feedback! Feedback är mycket viktigt, på så sätt får fartygen feedback på sitt eget arbete och PraktikKvarnen kan följa upp kvaliteten på praktiken på varje fartyg.