Kyselytutkimus syrjinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta suomalaisilla laivoilla

Esiintyykö suomalaisilla kauppa-aluksilla syrjintää ja epäasiallista kohtelua? Jos sitä ilmenee, missä muodossa ja mitä asialle pitäisi tehdä. Kyselytutkimus tehdään opinnäytetyönä Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulussa merikapteeniopiskelija Jussi Niemisen toimesta. Tutkimuksen toimeksiantajana on Merimieseläkekassa (MEK), ja tutkimuksen kohteena ovat MEK:in rekisterissä olevat aktiivimerenkulkijat.

Kyselyn sähköinen vastauslomake lähetetään Merimieseläkekassan toimesta rekisteristä tehtynä otantana sähköisesti, mutta jokaisella aktiivimerenkulkijalla on myös mahdollisuus vastata kyselyyn Merimieseläkekassan nettisivujen uutisissa olevasta linkistä. Kysely aukeaa 3.7.2023 ja suljetaan 21.8.2023. Tutkimustuloksia esitellään vuoden viimeisessä Albatrossi-lehdessä sekä merenkulun työkykyforumissa 21.11.2023. 

Vastaajien kesken arvotaan 3 kpl risteilylahjakortteja ja pienempiä palkintoja.

Kiitämme etukäteen kaikkia kyselyyn vastanneita! – Merimieseläkekassa ja Jussi Nieminen

Lisätietoa kyselystä: https://www.merimieselakekassa.fi/uutiset/2023/07/03/kyselytutkimus-syrjinnasta-ja-epaasiallisesta-kohtelusta-suomalaisilla-laivoilla

Linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/5A82D856182ED363