Mikä ohjattu laivaharjoittelu on?

Merenkulkualan perustutkinnot edellyttävät taitoja sekä valmiuksia, joiden tavoitteet saavutetaan ammatillisessa työympäristössä, ohjatussa laivaharjoittelussa (jäljempänä harjoittelu). Harjoittelun tavoitteena on todellisessa toimintaympäristössä käytännönläheisten työtehtävien välityksellä omaksua sellaiset ammatilliset valmiudet, joita ammatinharjoittaminen vaatii.

Merenkulkualan ohjatun laivaharjoittelun raamit ja perusteet tulevat kansainvälisestä konventiosta Standards of Training, Certification & Watchkeeping (STCW). Laivaharjoitteluissa käytetään myös kansainvälisesti laadittuja harjoittelukirjoja; International Shipping Federation (ISF) – The On board Training Book.

Yleiset tavoitteet harjoittelulle

Harjoittelu on osa opiskelijan merenkuluntutkintoa ja konkretisoi samalla mitä työskentely laivoilla vaatii. Opiskelijan kannattaakin ottaa harjoitteluajasta kaikki irti sillä harjoittelu mahdollistaa oppimisympäristön, jossa opiskelijan on mahdollista hankkia itselleen tarvittavat tiedot ja valmiudet ammattia varten. Opiskelijan etuna on, että hän voi suorittaa harjoittelun erityyppisillä laivoilla. Monipuolinen harjoittelu eri toimintaympäristöissä edistää oppimista ja ammatillista kehittymistä.

Merenkulun HarjoitteluMyllyn kautta menevät harjoittelupaikat Suomen lipun alla oleville laivoille jotka operoivat kansainvälisessä liikenteessä. Opiskelijat suomalaisissa merenkulun oppilaitoksissa voivat hakea harjoittelupaikkaa HarjoitteluMyllyn kautta. Hakiessaan harjoittelupaikkaa opiskelijan tulee rekisteröityä järjestelmään ja täyttää tietonsa huolellisesti. Ohjattu laivaharjoittelu HarjoitteluMyllyn kautta on palkatonta.