Määritelmät yleistoimipätevyyskirjasta (YT-kirja) sekä YT-harjoittelusta

Yleistoimipätevyyskirja

Vahtimiehen yleistoimipätevyyskirjan (vahtimies YT-kirjan) saamiseksi vaaditaan 60 kansi- ja 60 koneharjoittelupäivää vahtimiestasolla.  

YT – harjoittelu

Päällystötason (vahtiperämies, vahtikonemestari) harjoittelua suorittavat opiskelijat voivat Harjoittelumyllyn kautta suorittaa YT-harjoittelua. YT-harjoittelussa suoritetaan sekä kansi- että koneharjoittelua samanaikaisesti. YT-harjoittelu voidaan laskea kummankin osaston harjoitteluksi, kunhan tosiasiallisesti tehdään harjoittelukirjan tehtäviä. Vahtimies harjoittelu on suoritettava ennen kuin YT-harjoittelun suorittaminen on mahdollista.

Vahtimies, korjausmies ja laivasähkönasentajat eivät voi suorittaa YT-harjoittelua HarjoitteluMyllyn kautta. Heidän on suoritettava kansi- ja koneharjoittelu eri harjoittelujaksoina. Tämä koskee toisen asteen opiskelijoita, joilla on ensimmäisen vuoden aikana oikeus vaihtaa opiskelusuuntausta (kone/kansi) ja samalla myös harjoittelukirjaa.

Hakiessasi YT-harjoittelua lisäät itsesi ”Combined” osastolle harjoitteluhakemusta täyttäessä. Kaikilla laivoilla ei voi suorittaa YT-harjoittelua, joten HarjoitteluMyllyn käytettävissä on vain rajallinen määrää YT-harjoittelupaikkoja.