Yleistä tietoa Merenkulun HarjoitteluMyllyn koordinoimista harjoitteluista

Merenkulun HarjoitteluMylly tekee yhteistyötä noin 20 suomalaisen varustamon kanssa ja heidän laivoista HarjoitteluMyllyn käytettävissä on yhteensä noin 70 laivaa. Laivamäärässä on kausivaihteluita, esimerkiksi jäänmurtajat ovat ainoastaan talvisin liikenteessä, jolloin osalla jäänmurtajista on harjoittelijoita. Kesäisin matkustaja-autolautoilla ja joillakin rahtialuksilla on ylimääräistä miehistöä eikä täten hyttitilaa harjoittelijoille.

Kauppalaivat joihin HarjoitteluMyllyn koordinoi harjoittelupaikat ovat kaikki suomalaisten varustamoiden sekä ulkomaanliikenteessä. Harjoittelupaikat Suomen sisäisessä liikenteessä toimivilla laivoilla tai auditoiduilla koululaivoilla, jaetaan merikoulujen kautta. HarjoitteluMyllyllä ei tällä hetkellä ole yhteistyötä ulkomaisten varustamoiden kanssa. Ulkomaalaisiin varustamoihin opiskelija voi itse olla yhteydessä, mutta tällöin asiasta kuuluu ensin keskustella oppilaitoksen harjoitteluvastaavan kanssa.

HarjoitteluMylly jakaa laivat kahteen eri kategoriaan; linjalaivat sekä villin linjan laivat (tramppilaivat). Linjalaivat kulkevat suhteellisen säännöllistä reittiä (linjaa). Linjaa ajetaan aikataulun mukaan tietenkin muutoksia, kuten sää, huomioiden. Villin linjan laivat ovat hakurahtiliikenteessä, eli hakevat rahtia sieltä, minne heidät ohjataan. Villin linjan laivojen aikataulut voivat heitellä ajoittain suurestikin, eikä seuraava satama aina ole tiedossa.

HarjoitteluMylly pyrkii jakamaan harjoittelupaikat noin kaksi viikkoa etukäteen, mutta ajoittain harjoittelupaikat voivat tulla lyhyelläkin varoitusajalla. Tämä koskee eritoten villin linjan laivoja, mutta pääsääntöisesti kysyntä ja tarjonta vaikuttavat siihen miten nopeasti harjoittelupaikan saa.

Pitkälti laivat, joihin HarjoitteluMylly koordinoi harjoittelijoita, liikennöivät Itä- tai Pohjanmerellä.  Satunnaisesti villin linjan laivat käyvät muilla merillä.

Harjoittelu jaetaan miehistötason ja päällystötason harjoitteluun. Miehistötaso (vahtimies, korjausmies, laivasähkönasentaja) ja päällystötaso (vahtiperämies, vahtikonemestari, sähkömestari).

Varustamot ja laivat ovat vastuussa harjoittelusta sekä harjoittelijasta laivalla. HarjoitteluMylly toimii ainoastaan harjoittelupaikkojen välittäjänä sekä linkkinä opiskelijoiden, varustamoiden ja oppilaitosten välillä.

Harjoittelu on täynnä mahdollisuuksia

HarjoitteluMyllyn tavoite on tarjota harjoittelijalle mahdollisimman monipuolinen kuva merenkulkijan ammatista. Tämä pyritään toteuttamaan lähettämällä harjoittelija mahdollisimman laajasti eri laivoille, varustamoille, laivatyypeille ja eri pituisille harjoitteluille. Harjoittelun aikana eri laivoilla voi huomata, että jokin alustyyppi mikä ei aluksi vaikuttanut kiinnostavalta, onkin lopulta itselle parhaiten sopiva vaihtoehto. Harjoittelu mahdollistaa oppimisympäristön, jossa opiskelijan on mahdollista hankkia itselleen tarvittavat tiedot ja valmiudet ammattia varten. Monipuolinen harjoittelu eri toimintaympäristöissä edistää oppimista ja ammatillista kehittymistä.

Harjoittelun pituus määrittyy pitkälti laivan reitistä sekä myös aktiivisten hakijoiden määrästä. Lähtökohtaisesti harjoittelut vaihtelevat kolmesta kuuteen viikkoon. Kolme viikkoa on minimi jakso, neljä on hyvin yleinen pituus ja välillä harjoittelu voi venyä jopa yhdeksän viikon pituiseksi. Päivämäärät, jotka opiskelija saa harjoittelulle ovat aina alustavia! Laivojen aikataulut voivat muuttua hyvinkin nopeasti, joten on hyvä ottaa kaikki mahdolliset muutokset huomioon.