Palautelomakkeet

HarjoitteluMyllyllä on tällä hetkellä käytössä kaksi harjoitteluun liittyvää palautelomaketta. Palautelomakkeilla kerätään tietoa harjoittelusta ja harjoittelun sujumisesta. Lomakkeet löytyvät vahvistus sähköpostista joka tulee harjoittelun yhteydessä.

“Palaute harjoittelijasta”-lomake on tarkoitettu aluksen harjoitteluvastaavalle täytettäväksi harjoittelijasta ja hänen suoriutumisesta harjoittelussa. Toivottavaa olisi, että harjoittelija on ohjaajan vierellä lomaketta täyttäessä. Täten lomakkeen täyttö toimii samalla palautetilaisuutena harjoittelijalle hänen suoriutumisesta. Jotta jokaisella oppilaitoksella ei olisi omaa palautekyselyä toimii HarjoitteluMylly palautteiden keskitettynä kerääjänä. Palautteet jaetaan oppilaitosten harjoitteluvastaaville ja on osa oppilaitosten laadun tarkkailua.

“Palaute harjoittelulaivasta”lomake on tarkoitettu harjoittelijalle täytettäväksi. Lomakkeella harjoittelija antaa palautetta laivasta, jolla hän oli harjoittelussa. Palautelomakkeella harjoittelija antaa palautetta laivan soveltuvuudesta harjoitteluun, harjoitteluohjauksen tasosta ja muista harjoittelun kannalta oleellisista asioista. Palautteen antaminen on tärkeää. Palautteiden avulla HarjoitteluMylly saa tiedon siitä, miten harjoittelut sujuvat kullakin laivalla.

Harjoittelijoiden antamat palautteet muodostavat myös “Vuoden harjoittelulaiva”-palkinnon arvosteluperusteet.

Katso Vuoden Harjoittelulaivat täältä.