Feedbackformulär

Kvarnen använder för närvarande två formulär för insamling av feedback rörande fartygspraktik. Med feedbackformulären samlar PraktikKvarnen in information om praktiken samt om hur den lyckats. Formulären är bifogade i bekräftelsemejlet som skickas i samband med praktiken.

Formuläret ”Praktikant Feedback” är avsett för praktikhandledaren ombord. I formuläret beskriver praktikhandledaren praktikanten och hur hen har presterat under praktiken. Det är önskvärt att praktikanten är närvarande då handledaren fyller i formuläret.  På så vis blir ifyllandet av formuläret en feedback-situation rörande praktikantens prestationer under praktiken. Så att varje utbildning inte har en egen feedback  formulär fungerar PraktikKvarnen som en central samlare av feedback. Feedbacken delas ut till de skolans praktikansvariga och är en del av uppföljningen av utbildningsinstitutionernas kvalitet.

Praktikanten fyller i formuläret ”Återkoppling från praktik”. Med formuläret ger praktikanten feedback över fartyget hen gjorde sin praktikperiod på. Praktikanten ger feedback om fartygets lämplighet för fartygspraktik, nivån på handledningen och andra saker som är relevanta för utbildningen. Att ge feedback är viktigt. Med hjälp av feedbacken får PraktikKvarnen information om hur praktiken går på respektive fartyg.

Praktikanternas feedback ingår som en del i kriterierna för utmärkelsen ”Årets praktikfartyg”.

Här ser du alla Praktikfartyg genom åren.