Bild: Pekka Karppanen, SSB

Olika faktorer påverkar valet och koordineringen av praktikplatser

Varje fartyg är annorlunda därför är varje praktik olik. Fartygen ställer ramarna för praktik och PraktikKvarnen letar efter passliga praktikanter. Nedan följer en beskrivning av faktorer som påverkar valet av praktikant (slumpmässig ordning):

 • Avlagd Basic Safety Training
 • Specialdiet: Alla fartyg har inte resurser att erbjuda specialdiet. PraktikKvarnen söker enligt bästa förmåga det bästa fartyget för din diet.
 • Praktikperiodens längd: PraktikKvarnen erbjuder inte en praktikplats som ordentligt överstiger den av studenten angivna önskade. Därför är det viktigt att ansökan alltid är uppdaterad och har rätta datum ifyllda.
 • Språkkunskaper: Samtliga fartyg har ett bestämt arbets- och säkerhetsspråk som praktikanten bör kunna.
 • Utbud och efterfrågan påverkar hur snabbt en praktikplats kan erhållas.
 • Sjömansläkarintyget bör vara giltigt under hela praktikperioden.
 • Intjänade sjödagar påverkar nivån för praktiken, jfr., vaktmans- eller vaktstyrmans/vaktmaskinmästar-nivå.
 • Datum för aktiverande av ansökan. Varje gång du ändrar önskat start- eller slutdatum för din praktik, ändras också datumet för din ansökan.
 • Studenter med mindre än 60 dagar till sjöss (ännu ej möjlighet till behörighetsbrev) och särskilt nybörjare skickas i första hand på praktik.
 • Turist- och sjömanspassen skall vara giltiga under hela praktikperioden.
 • Myndig eller minderårig: Passagerarfartyg och vissa lastfartyg tar inte emot minderåriga praktikanter.