Besättningsbyte utomlands

Under normala, pandemi-fria, förhållanden i världen, sker det ofta besättningsbyten utomlands. Under rådande pandemi försöker Kvarnen undvika det.

Ifall ett byte utomlands skulle aktualiseras för dig, så innebär det att du reser till eller ifrån ett annat land i samband med din praktik. Ibland avgår ett fartyg utomlands, ibland ankommer det utomlands, och ibland sker båda dina byten utomlands. PraktikKvarnen beskriver och instruerar alltid separat om utländska byten.

Utbildningarna har olika regler när det gäller byten utomlands. Kolla alltid med din egen utbildning vad dom senaste policyn för byten utomlands är. Under rådande pandemi, t.ex., kräver många utbildningar att praktikanten har ett coronaviruspass för att byte utomlands skulle tillåtas. Om utbildingen tillåter och bekostar utbyten utomlands är det bra att notera att om praktikanten avbryter praktiken är hen ansvarig för kostnaderna som kommer upp.

Om du får en praktikperiod som påbörjas i ett annat land, skall du INTE boka din biljett själv, innan du har kontrollerat rådande regler. Många rederier till exempel bokar  resorna för praktikanter. Det är också bra att kontrollera utbildningens rutiner beträffande resekostnader.

I de flesta fall krävs att praktikanten är myndig för byten utomlands. För resorna krävs koronaviruspass.