Examensarbete

Har du funderat på att göra ditt examensarbete om ett ämne som berör fartygspraktik? Ifall du har, vänligen kontakta PraktikKvarnen när du påbörjar arbetet med lärdomsprovet. PraktikKvarnen kan kanske samarbeta med dig.

Kvarnen har fungerat som uppdragsgivare och också övrigt assisterat i en del lärdomsprov som berört fartygspraktik. Exempel nedan. PraktikKvarnen har också flera gånger hjälpt studenterna att få kontakt med relevanta personer, till exempel för intervjuer. PraktikKvarnen förmedlar dock inga kontaktuppgifter till rederier och erbjuder  heller inte uppdrag för lärdomsprov.

Lärdomsprov i vilka PraktikKvarnen har varit samarbetspartner: