I användargränssnittet väntar en praktikplats på bekräftelse

Hur bekräftas praktikplatsen elektroniskt?

När din praktikansökan har behandlats och en praktikplats har hittats, kontaktar PraktikKvarnen dig. En del av praktikplatserna tilldelas genom att ringa och en del tilldelas via e-post. Detta beror på om det är ett linjefartyg eller ett vildlinjesfartyg. Linjefartygen tidtabeller kan förutsägas i förväg och därmed kan elektronisk bekräftelse användas.

För att praktikanten kan nås är det viktigt att kontaktuppgifterna i ansökan är korrekta (giltig e-post och telefonnummer).

Håll ett öga på e-post (även skräpkorg) och telefon medan du väntar på en praktikplats. Om Kvarnen ​​inte kan kontakta dig kommer platsen att erbjudas till nästa sökande.


Hur fungerar elektronisk bekräftningen:

  1. När PraktikKvarnen har att erbjuda en praktikplats skickar systemet ett automatiskt e-postmeddelande. I e-postmeddelandet informerars du om den praktikplats som erbjuds
  2. I mejlet finns det en länk som tar dig till Kvarnens användargränssnittet
  3. Efter att ha loggat in kan du antingen acceptera eller tacka nej till praktiken

Observera att den praktik som erbjuds elektroniskt skall skilt godkännas/bekräftas via användargränssnittet! Du har 48 timmar (2 dagar) på dig att svara, varefter platsen erbjuds nästa sökande.


Om du tackar ja till praktiken får du ett separat e-postmeddelande med mer detaljerad information om praktiken. (E-postnamn: laivaharjoittelun vahvistusviesti). Läs om vad du skall göra före praktiken börjar.