Hur söks praktik

Du kan få en praktikplats genom att skicka in en praktikansökan och genom att uppfylla andra villkor (mer nedan). Den här sidan innehåller information för den som första gången skapar en användarprofil, samt för studenter som redan har en profil.

Studenten ansvarar för den information hen fyller i och för att uppdatera dem. Om uppgifterna inte är aktuella kommer praktikansökan inte att behandlas.

Ny sökande

När du skapar en användarprofil för första gången, tryck på knappen ”Logga in” i det övre högra hörnet på sidan. Du kommer på sidan admin.kvarnen.vreijomylly.fi, i nedre hörnet står det ”Har du inget konto än?”, tryck på skapa ett konto.

För att skapa en profil behöver du giltigt sjömansläkarintyg, pass och sjömanspass. Du skall uppge bl.a. utgångsdatumen för dokumenten, så det är en bra idé att hålla dem nära till hands när du skapar profilen.

Fyll i personuppgifter, kontaktuppgifter, passuppgifterna och information rörande fartygspraktik.

I delen språkkunskaper (”language skills”) skall du markera de språk du förstår och kan tala (för att lägga till ett språk behövs det inte vara flytande, men tillräckligt för att förstå fartygets säkerhetsinstruktioner). På de flesta fartygen är arbets- och säkerhetsspråket engelska.

I delen övrigt (”other information”) kan du kort beskriva sådant du anser vara viktigt för PraktikKvarnen att veta eller ta i beaktande rörande din fartygspraktik.

Markera tidpunkten när du kan göra praktik i profilen (onboard training availability”). Du kan ha tre praktikansökningar inne samtidigt. Om du i förväg vet datum för framtida praktik skall dem meddelas i god tid. PraktikKvarnen kan se datumet när du skickat in ansökan och en tidig ansökan är en av faktorerna som påverkar praktikplatsen. Se andra påverkande faktorer här. Varje gång du ändrar önskat start- eller slutdatum för din praktik i din profil, ändras också ansökningsdatumet. Om du inte längre vill söka efter praktik skall du ta bort de markerade datumen från avsnittet ”onboard training availability”.

Kvarnen förmedlar platser för fartygspraktik på däcks-, maskin-, el-, AT- och ekonomiavdelningen. Välj rätt avdelning för din examen då du skapar din användarprofil. På däcks-, maskin-, och el-avdelningen är fartygspraktiken delad i praktik på manskaps- och befälsnivå. Nivån bestäms av den examen du studerar för, samt på basen av din tidigare avlagda praktik. Fartygspraktiken för vaktman, reparatör eller fartygselektriker är praktik på manskapsnivå. Fartygspraktiken för behörighetsbrev för vaktstyrman, vaktmaskinmästare eller fartygselektriker är praktik på befälsnivå. Om du ansöker om en AT-praktik, vänligen läs igenom reglerna först.

Ditt sjömansläkarintyg, sjömanspass och pass måste alla vara giltiga under hela praktiktiden.

Under delen ”Certificates” frågas om behörigheter och genomförda kurser. Kurserna som ingår i (BST) Basic Safety Training (brandutbildning, utbildning i första hjälpen, räddningsutbildning, samt kursen Arbetarskydd och fartyget som social miljö), måste genomföras innan du kan delta i fartygspraktik. Pricka i Basic Safety Training i din profil så fort du avlagt kurserna.

Ifall profilen inte uppdateras eller sparas, kontrollera att varje obligatorisk rad/uppgift är ifylld.

När din ansökan nu är aktiv kommer den att behandlas på PraktikKvarnen. När en praktikplats är ledig kontaktar vi dig per telefon eller e-post. Information om hur en praktikplats bekräftas finns här.


Var tillgänglig!

Erfarna sjöbjörnar

Det är sannolikt att du redan tidigare har haft en praktikplats förmedlad av PraktikKvarnen och att du nu vill på fartygspraktik igen.

Sök efter ny praktikplats så här:


  1. Logga in till din användarprofil
  2. Redigera profilen genom att trycka på ”Edit”
  3. Kontrollera att all information är korrekt t.ex. sjömansläkarintyg, båda passen, samt det totala antalet sjödagar
  4. I delen ”Onboard Training availability” fyller du i önskade start- och slutdatum
  5. Spara

Ifall du får ett felmeddelande, kontrollera att varje obligatorisk rad är ifylld. Ifall obligatoriska uppgifter saknas, uppdateras inte profilen.

När ansökan lämnas in, kommer den att behandlas av PraktikKvarnen. Du kontaktas per telefon eller e-post när en plats blir ledig. Information om hur en praktikplats bekräftas finns här.

Ansök om fartygspraktik i god tid! PraktikKvarnen ser det datum du har lämnat in din ansökan för fartygspraktik. Varje gång du ändrar önskat start- eller slutdatum för din praktik i din profil, ändras också ansökningsdatumet.

Om du inte längre vill söka efter praktik skall du ta bort de markerade datumen från avsnittet ”onboard training availability”.