Definition för allmäntjänstbehörighet och AT-praktik

Allmäntjänstbehörighet

För behörighetsbrevet Vaktman AT (allmäntjänst), krävs 60 dagar däckspraktik och 60 dagar maskinpraktik på vaktmansnivå.

AT-praktik

Kvarnen förmedlar AT-praktikplatser för dem som gör fartygspraktik på befälsnivå (vaktstyrman, vaktmaskinmästare). Då man gör AT-praktik utförs däck- och maskinpraktik samtidigt. AT-praktik kan räknas som praktik vid båda avdelningarna, förutsatt att man utför arbetsuppgifterna i praktikboken. Vaktmanspraktiken måste vara avslutad innan det är möjligt att utföra AT-praktik.

Studerar man till vaktman, reparatör eller fartygselektriker kan man inte ansöka om AT-praktik via PraktikKvarnen. Då skall man utföra däcks- och maskinpraktik under olika praktikperioder, törnar. Detsamma gäller studerande på andra stadiet vilka under sitt första studieår har rätt att byta studieinriktning (maskin/däck) och samtidigt också praktikbok.

När du ansöker om en AT-praktikplats väljer du i praktikansökan avdelningen ”Combined”. Det är inte möjligt att göra AT-praktik på alla fartyg, så PraktikKvarnen har enbart ett begränsat antal praktikplatser tillgängliga.