Bild: Pekka Karppanen, SSB

Regler – Standing Orders

  • Studenten måste avlägga Basic Safety Training kurserna (brandutbildning, utbildning i första hjälpen, räddningsutbildning, samt kursen Arbetarskydd och fartyget som social miljö) för att få göra fartygspraktik.
  • Studenten måste ha giltiga pass (turist- och sjömanspass) och ett giltigt sjömansläkarintyg för att få göra fart ygspraktik.
  • Användning av rusningsmedel är förbjuden under fartygspraktiken.
  • Man ansöker om fartygspraktik på finska fartyg i internationell trafik endast via Kvarnen.
  • Resekostnader ersättas i enlighet med utbildningarnas gällande bestämmelser och praxis. Kontrollera din egen utbildnings regler.
  • Praktikanterna är försäkrade av utbildningarna då de utför arbetsuppgifter under praktiken. Praktikanten behöver en egen reseförsäkring för att besöka landet. För att tillbringa  fritid och bagage rekommenderar vi personlig rese-, fritids- eller olycksfallsförsäkring.
  • Bilder som läggs ut på sociala medier måste godkännas av befälhavaren eller praktikhandledaren ombord. Om man på bilderna kan se besättningsmedlemmar eller last och frakt, finns en möjlighet att affärshemligheter avslöjas. Rederiet kan även ha en egna rutiner (company policy) som bör efterföljas.

Säkerheten först!

  • Ingenting är viktigare än din egen och andra besättningsmedlemmars säkerhet. Det är viktigt att aktivt lyssna på, och ta del av, säkerhets- och hälsoinformation alltid då sådan ges. Använd alltid lämplig och nödvändig skyddsutrustning.