Valokuva: Pekka Karppanen, MEPA

Säännöt – Standing Orders

  • Opiskelijan on suoritettava Basic Safety Training kurssit (pelastautumiskoulutus, palokoulutus, ensiapukoulutus, työsuojelu ja alus sosiaalisena ympäristönä -koulutus), ennen kuin harjoittelupaikka myönnetään
  • Opiskelijalla kuuluu olla passit (turisti- sekä merimiespassi) sekä merimieslääkärintodistus voimassa, jotta harjoittelu myönnetään
  • Kaikkien päihteiden käyttö on kiellettyä harjoittelussa
  • Kansainvälisillä vesillä liikennöiviltä suomalaisilta aluksilta haetaan harjoittelupaikkaa ainoastaan HarjoitteluMyllyn kautta
  • Matkakulut korvataan oppilaitosten voimassa olevien säännösten ja käytäntöjen mukaan. Tarkista linjaukset omalta oppilaitokselta
  • Harjoittelijat ovat vakuutettu oppilaitosten puolesta silloin kun he harjoittelussa suorittavat työtehtäviä. Maassakäyntiin tarvitsee oman matkavakuutuksen. Vapaa-ajan viettoon ja matkatavaroita varten suosittelemme henkilökohtaista esimerkiksi matka, vapaa-ajan tai tapaturmavakuutusta.
  • Kuvia, joissa näkyy laivan miehistöä tai lastia/rahtia on hyväksytettävä ennen julkaisua päällikön tai laivan harjoitteluvastaavan kautta. Varustamoilla voi olla omia yhtiön käytäntöjä, joita myös harjoittelija noudattaa. 

Turvallisuus ennen kaikkea

  • Mikään ei mene oman tai muun miehistön turvallisuuden edelle. On tärkeätä kuunnella turvallisuus ja työsuojeluun liittyvät tiedotteet aina kun niitä käydään läpi. Käytä asianmukaisia suojavarusteita.
  • Keskeytetystä harjoittelujaksosta pitää ilmoittaa välittömästi oppilaitokselle, laivalle sekä HarjoitteluMyllylle. Laivalta ei saa poistua ilmoittamatta.