Valokuva: Pekka Karppanen, MEPA

Laivalla harjoittelussa – Mitkä ovat harjoittelijaan kohdistuvat odotukset

Merenkulkualan tutkinnot vaativat taitoja ja valmiuksia, joiden tavoitteet saavutetaan ammatillisessa työympäristössä, ohjatussa laivaharjoittelussa. Harjoittelun tavoitteena on todellisessa toimintaympäristössä käytännönläheisten työtehtävien välityksellä omaksua sellaiset ammatilliset valmiudet, joita ammatinharjoittaminen vaatii. 

Ohjatussa harjoittelussa opiskelijan oma aloitekyky ja valmistautuminen tärkeää. Opiskelijan tulee laatii tavoitteita harjoittelujaksolle opetussuunnitelman sekä harjoittelukirjan avulla. Tavoite tällä on, että sekä opiskelija itse että laivalla harjoitteluvastaava molemmat tietävät mitä juuri tämän harjoittelun aikana tulisi harjoitella ja oppia. On hyvä pitää mielessä, että vastuu oppimisesta on oppilaalla itsellä.

Laivalla harjoittelukirjaa tulisi täyttää mahdollisimman reaaliaikaisesti. Suoritettu harjoittelu voidaan hyväksyä, jos kirja on täytetty oikeaoppisesti ja mikäli opiskelijalla on allekirjoitus harjoittelukirjassa. Harjoittelukirja toimii oppilaitokselle todisteena siitä mitä harjoittelussa on opittu. Miten kukin oppilaitos hyväksyy harjoittelun ja kuinka usein harjoittelukirja viedään tarkastettavaksi voi vaihdella oppilaitoksittain. Lisätietoa käytännöistä saa oppilaitoksen harjoitteluvastaavalta. Harjoittelukirjasta löytyy lisätietoa täältä.

Käyntikortti tulevaisuuteen 

Harjoittelu on hyvä tapa saada jalka oven väliin työelämää koskien. Vaikutelman minkä olet joskus antanut harjoittelussa voi tulevaisuudessa onnistaa sinua.

Sinulta odotetaan oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta. Tämän päivän koulutusjärjestelmässä harjoittelu on merkittävässä roolissa ja omalla asenteella ja motivaatiolla voi vaikuttaa omaan harjoittelukokemukseen. Jos harjoittelija itse on aktiivinen ja kiinnostunut tehtävistä innostaa se myös laivalla olevaa harjoitteluvastaavaa auttamaan ja opettamaan entistäkin enemmän. Harjoittelun laatuun vaikuttaa merkitsevästi sekä oppilaan oma motivaatio, että harjoitteluvastaavan panostus joten tärkeys yhteistyöllä on merkittävä. Muista käytöstavat! 

Laivalla on pyykinpesukoneita, joissa omat vaatteet pestään. Monessa laivassa on sauna, joten suihkun lisäksi pääsee nauttimaan löylyistä. Pidetään hygieniasta huolta!

Meri on kaunis!

Kauniista maisemista ja auringonlaskuista saa hienoja kuvia sosiaaliseen mediaan. Kuvia, joissa näkyy laivan miehistöä tai lastia/rahtia on hyväksytettävä ennen julkaisua päällikön tai laivan harjoitteluvastaavan kautta. Varustamoilla voi olla omia yhtiön käytäntöjä, joita myös harjoittelija noudattaa. 

Yhteiset pelisäännöt löytyvät täältä, mutta muistutuksena, että jokaisessa harjoittelussa päihteiden käyttö on kiellettyä!

Harjoittelun meno- ja paluumatkalta kertyneet matkakulut korvataan voimassa olevien oppilaitosten säännösten ja käytäntöjen mukaan. Lisätietoa saat oppilaitoksen harjoitteluvastaavalta.