Varustamoille tietoa harjoittelusta

Merenkulkualan perustutkinnot edellyttävät taitoja sekä valmiuksia, joiden tavoitteet saavutetaan ammatillisessa työympäristössä, ohjatussa laivaharjoittelussa (jäljempänä harjoittelu). Harjoittelun tavoitteena on todellisessa toimintaympäristössä käytännönläheisten työtehtävien välityksellä omaksua sellaiset ammatilliset valmiudet, joita ammatinharjoittaminen vaatii.

Merenkulkualan ohjatun laivaharjoittelun runko tulee kansainvälisestä konventiosta; Standards of Training, Certification & Watchkeeping (STCW). Laivaharjoitteluissa käytetään myös kansainvälisesti laadittuja harjoittelukirjoja; International Shipping Federation (ISF) – The On board Training Book.

Ohjattu harjoittelu suoritetaan pääasiassa laivoilla, joiden varustamoilla on dokumentoitu ISM koodin mukainen turvallisuusjohtamisjärjestelmä. STCW:n 

Harjoittelu on osa opiskelijan merenkuluntutkintoa ja se konkretisoi samalla mitä työskentely laivoilla on.

Ohjatun laivaharjoittelun tavoitteet perustuvat opiskelijan ennen harjoittelua suoritettuihin kursseihin. Varustamon tulee varmistaa riittävät resurssit ohjaukseen, jotta harjoittelun tavoitteet täyttyvät. Harjoittelulaiva vastaa harjoittelusta, harjoittelun turvallisuudesta sekä siitä että opiskelija ohjeistetaan työsuojelusta sekä turvallisuustekijöistä. 

Miten Mylly ohjeistaa harjoittelijoita:

Pyrimme HarjoitteluMyllyssä vahvistamaan harjoittelupaikat opiskelijoille mahdollisimman aikaisin. Näin kaikki osapuolet ovat hyvissä ajoin tietoisia sovitusta ja opiskelija itse osaa varautua lähtöön. Aikataulunmuutokset ovat usein välttämättömiä ja opiskelijoita on tästä syystä ohjeistettu ottamaan muutoksen huomioon. Kun harjoittelupaikka on opiskelijalle vahvistettu on heitä ohjattu olemaan laivaan/ varustamoon yhteydessä jotta kaikki käytännön asiat harjoitteluun saapumisesta sovitaan. Se on myös harjoittelijalle oivallinen hetki esitellä itsensä.

Koronan aikaan kaikkia harjoittelijoita on ohjeistettu olemaan omaehtoisessa karanteenissa tai karanteenin kaltaisissa olosuhteissa jotta tartuntariski laivalla olisi mahdollisimman pieni.

Harjoittelijat ovat vakuutettu oppilaitosten puolesta silloin kun he harjoittelussa suorittavat työtehtäviä. Kun harjoittelija on laivalla vapaa-ajalla (nukkuessa, ruokaillessa, maissa käydessä) ei hän ole oppilaitoksen vakuutuksen piirissä. Tällöin opiskelijalla itsellä pitäisi olla henkilökohtainen esimerkiksi matka, vapaa-ajan tai tapaturmavakuutus.

Merenkulun HarjoittleuMyllyn sääntöihin tästä.

Varustamot ja laivat ovat vastuussa harjoittelusta. HarjoitteluMylly toimii ainoastaan harjoittelupaikkojen välittäjänä sekä linkkinä opiskelijoiden, varustamoiden ja oppilaitoksien välillä.