Valokuva: Pekka Karppanen, MEPA

Laivan harjoitteluvastaava

Ohjattu laivaharjoittelu pyrkii antamaan opiskelijoille ammatilliset taidot ja valmiudet, mutta myös parantamaan opiskelijoiden oma-aloitteisuutta, yhteistyökykyä, itseluottamusta sekä itsenäistä ongelmien ratkaisua.

Harjoittelijan oppimista laivalla koordinoi työnantajan nimeämä henkilö. Henkilöllä, joka on vastuussa harjoittelun ohjaamisesta, tulee olla hyvä tuntemus koulutusohjelmasta sekä harjoittelun päämääristä.

Harjoitteluvastaava auttaa harjoittelijaa työhön perehtymiseen sekä työyhteisön sopeutumiseen, neuvoo, ohjaa ja valvoo suoritettuja tehtäviä. Harjoittelijoita on eri tasoisia, ensikertalaisia, kokeneempia sekä kohta koulusta valmistuvia. Ohjatessa on laivalla olevan harjoitteluvastaavan hyvä ottaa harjoittelijoiden tasot huomioon. Kokeneimmille harjoittelijoille voi näyttää vaativampia tehtäviä kuin juuri aloittaneelle jolle tutustuminen uusiin asioihin on tärkeää. 

Harjoittelija on on kuitenkin ylimääräisenä laivalla eli häntä ei lasketa mukaan minimimiehitykseen. Harjoittelija ei voi korvata miehistön jäsentä ja hänet on merkattu miehistöluettelossa nimellä ”harjoittelija”. Harjoittelijalla ei voi olla nimettyjä vastuutehtäviä.

STCW A-I/6-kohdan mukaan henkilön, joka ohjaa STCW:n mukaista ohjattua harjoittelua, tulee:

  • tuntea harjoitteluohjelma ja ymmärtää harjoittelun sisältö
  • hänellä tulee olla pätevyyskirja siihen tehtävään, johon hän harjoittelua ohjaa.

STCW B-II/1-osan mukaan varustamon tulee seurata harjoittelijan osaamisen kehittymistä, joten tavoitteena olisi, että varustamolla ja laivalla on selkeät prosessit harjoittelun suhteen sekä sen mukaiset seurantaperiaatteet.

 

Yhteistyöllä on merkittävä rooli – Harjoittelun laatuun vaikuttaa sekä oppilaan oma motivaatio, että harjoitteluvastaavan panostus

 

Harjoittelu jaetaan miehistötason ja päällystötason harjoitteluun. Miehistötaso (vahtimies, korjausmies, laivasähkönasentaja) ja päällystötaso (vahtiperämies, vahtikonemestari, sähkömestari). Vahtiperämies sekä vahtikonemestari opiskelijoilla on myös mahdollisuus suorittaa YT- harjoittelua joka oikeuttaa heidät saamaan yleistoimipätevyyskirjan. Lisätietoa täältä.

Harjoittelijan tulee harjoitteluvastaavan avustuksella saavuttaa asettamansa tavoitteet sekä oppia laivalla harjoittelukirjassa olevat tehtävät. Harjoittelukirjan tarkoituksena on vahvistaa oppimista ja syventää osaamista valikoiduilla alueilla. Harjoitteluvastaava, joissakin tapauksissa päällikkö, allekirjoittaa suoritetut työtehtävät harjoittelijan harjoittelukirjaan. Allekirjoitus on todiste siitä, että opiskelija on harjoittelussa suorittanut tehtäviä ja oppinut uusia asioita.

Ennen harjoittelun päättymistä pitää laivalla sopia missä harjoittelija jää pois sillä HarjoitteluMyllyn antamat aloitus- sekä päättymispäivämäärät ovat aina alustavia. Laivan liikennöidessä suomalaisiin satamiin, tulisi harjoittelu päättää niissä. HarjoitteluMyllylle on myös ilmoitettava milloin ja missä harjoittelu on päättymässä.

Jokaisen harjoittelujakson päätyttyä harjoitteluvastaava laivalla sekä harjoittelija täyttävät erilliset palautelomakkeet. Laivan harjoitteluvastaava täyttää lomakkeen harjoittelijasta ja hänen suoriutumisesta harjoittelussa. Harjoittelija vuorostaan täyttää palautteen laivasta, millainen laiva oli harjoittelulaivana ja oppimisympäristönä. Lisätietoa molemmista palautelomakkeista tästä