Harjoittelukirja – On Board Training Record Book

Suomalaisissa merenkulkualan oppilaitoksissa ohjatun laivaharjoittelun kirjaamiseen käytetään International Shipping Federation (ISF) luomia The On board Training Record Book- kirjoja. Kirja ovat kansainvälisesti samoja, jotta harjoittelijat ympäri maailmaa seuraisivat samaa rakennetta harjoittelussa. Harjoittelukirjoja on eri tasoisia sekä eri osastoille:

A. On board training record book, Officers in charge of navigational watch

B. On board training record book, Ratings forming part of a navigational watch and Ratings qualifying as able seafarer deck

C. On board training record book, Ratings forming part of an engineering watch and Ratings qualifying as able seafarer engine

D. On board training record book for Officers in charge of an engineering watch (engine cadets)

Harjoittelukirjaa B ja C (ylempänä) käytetään ensimmäisen 60:n päivän harjoittelun kirjaamiseen. Tarvittaessa vahtimieskirjaa voi käyttää enintään 180:n päivän kirjaamiseen*. Kun ensimmäiset 60 päivää ovat täynnä voi opiskelija hakea Traficomilta vahtimiehen pätevyyskirjaa.

Harjoittelukirjaa A ja D (ylempänä) käytetään jäljelle jäävien 300:n päivän kirjaamiseen jonka jälkeen on oikeus hakea vahtiperämiehen pätevyyskirjaa.*

*viittaukset koskevat tutkintoja jotka vaativat 360 meripäivää valmistumiseen. esim merikapteeni, koneinsinööri, vahtikonemestari tai vahtiperämies.

Harjoittelukirjan tarkoituksena on vahvistaa oppimista ja syventää osaamista valikoiduilla alueilla. Harjoitteluvastaava, joissakin tapauksissa päällikkö, allekirjoittaa suoritetut työtehtävät harjoittelijan harjoittelukirjaan. Allekirjoitus on todiste siitä, että opiskelija on harjoittelussa suorittanut tehtäviä ja oppinut uusia asioita.