Praktikboken – On Board Training Record Book

I Finland använder utbildningarna praktikboken The On Board Training Record Book, utgiven av International Shipping Federation (ISF), för registrerande av utförda uppgifter under fartygspraktiken. Samma praktikböcker används internationellt så att alla praktikanter, på olika håll i världen, följer samma struktur i fartygspraktiken. Praktikanterna använder sig av olika praktikböcker beroende på praktikens nivå och avdelning:

A. On board training record book, Officers in charge of navigational watch

B. On board training record book, Ratings forming part of a navigational watch and Ratings qualifying as able seafarer deck

C. On board training record book, Ratings forming part of an engineering watch and Ratings qualifying as able seafarer engine

D. On board training record book for Officers in charge of an engineering watch (engine cadets)

Under studentens första 60-dagars praktik används praktikboken B och C (se ovan) för registrering av fartygspraktik. Vid behov kan praktikboken för vaktman användas för att registrera upp till 180 dagar fartygspraktik*. När studenten gjort de första 60 dagarna fartygspraktik, kan hen ansöka om behörighetsbrev för vaktman av Traficom.

För att sedan registrera de återstående 300 dagarna fartygspraktik, används praktikboken A och D (se ovan). Full gjord praktik av de 300 resterande dagarna berättigar till vaktstyrmans/vaktmaskinmästares behörighet*.

*Detta avser examina som förutsätter 360-dagars fartygspraktik. Sådana examina är t.ex. sjökapten, maskiningenjör, vaktmaskinmästare och vaktstyrman.

Praktik kan godkännas ifall den är korrekt registrerad i praktikboken. Praktikhandledarens (i vissa fall kaptenens) underskrift är ett bevis på att praktikanten har utfört uppgifter och fått nya färdigheter under fartygspraktiken.