För varje bekräftad praktikant ett bekräftelsemeddelande via e-post

1.10.2022 kommer PraktikKvarnen att införa ett nytt praktiksystem. Fartyg och rederier kommer att behöva inloggningsuppgifter till systemet!

För tillfället kommer det för varje bekräftad praktikant ett bekräftelsemeddelande via e-post med information om praktiken och studenten.

Från 1.10.2022 och framåt finns praktikantens information i HarjoittuMyllys system efter inloggning. Det kommer fortfarande att skickas ett kort automatiskt e-postmeddelande (e-postnamn/ämne: Uusi harjoittelija vahvistettu) om varje bekräftad praktikant, men den ytterligare informationen kommer endast att vara synlig efter inloggning.