Perioden som föreslås i användargränssnittet väntar på fartygsbekräftelse

Bekräfta den föreslagna praktikperioden i användargränssnittet

Med det nya systemet (tas i bruk 1.10.2022) kommer några av fartygen att anta en ny automatisk bekräftelse.

Automatisk bekräftelse gäller för linjefartyg vars tidtabeller kan förutsägas i förväg. På Vilda linjens fartyg förblir praxis oförändrad, praktikanter samordnas fortfarande via e-post.

Hur fungerar automatisk bekräftelse i PraktikKvarnens system:

1.I det nya systemet lägger PraktikKvarnen in ett förslag om när en ny praktikant kunde planeras in.

! Den föreslagna tiden är vägledande, det vill säga de angivna dagarna anger inte praktikantens exakta start-/slutdatum utan är för det mesta en period inom vilken PraktikKvarnen kan ordna praktik för en praktikant. Perioden kan ses som ett block. Finns det innom blocket rum för en praktikant? Datumen kan ändras och de kommer att anpassas enligt fartygets tidtabeller.

Praktikanter instrueras att alltid kontakta fartyget innan praktiken och komma överens om mer specifika detaljer.

Vi vidareutvecklar våra praxis till ett mer proaktivt utgångspunkt. Målet är att kunna bekräfta praktikanter en eller två månader framåt och av denna anledning är det lättare att tänka på en period som ett block snarare än som individuella datum !

2. Fartyget får ett automatiskt e-postmeddelande (e-postnamn: vahvistuspyyntö- laiva) då vi väntar på ett bekräftelse

3. Använd länken i eposten för att logg in till systemet

4. Som bilden ovan visar har en grå block som säger ”Pending” dykt upp på tidslinjen. Se den föreslagna perioden genom att öppna blocket. Hur ser de framtida tidtabellerna ut, finns det lämpliga byteshamnar och finns det hyttutrymme?

5. I användargränssnittet kan du antingen acceptera eller neka den föreslagna perioden. Om perioden passar fartyget (dagar kan redigeras) och det finns tillräckligt med hyttutrymme skall förslaget accepteras genom att trycka på ”Confirm OBT period”. Om perioden inte passar (hela perioden är exkluderad) skall förslaget avslås på ”Decline OBT period”.

6. Efter en godkänd bekräftelsen börjar PraktikKvarnen söka efter en ny praktikant. Som vanligt får fartyget ett separat bekräftelsemejl med information om praktiken (e-postnamn: ny praktikant bekräftad)

Läs mer om den nya e-posten som kommer när en praktikant är bekräftad.