Vid fall av en olycka

Praktikanterna är försäkrade via utbildningsinstitutionerna när de utför arbetsuppgifter under praktiken. Utbildningsinstitutionens försäkring omfattar inte fritiden under fartygspraktiken – dvs t.ex. tiden då praktikanten sover, äter, eller går i land. För detta ändamål bör eleven själv ha en personförsäkring, såsom en rese-, fritids- eller olycksfallsförsäkring.

I händelse av olycka eller skada: utbildningens och studentens försäkringsuppgifter finns i praktikavtalet.

Ärendet skall anmälas till utbildningsinstitutionen och PraktikKvarnen. Utbildningen behöver informationen om olyckan för att kunna göra en skadeanmälan så vi rekommenderar att fartyget skriver en olycksrapport direkt efter olyckan och skickar den till utbildningen.