Tapaturmat

Harjoittelijat ovat vakuutettu oppilaitosten puolesta silloin kun he harjoittelussa suorittavat työtehtäviä. Kun harjoittelija on laivalla vapaa-ajalla (nukkuessa, ruokaillessa, maissa käydessä) ei hän ole oppilaitoksen vakuutuksen piirissä. Tällöin opiskelijalla itsellä pitäisi olla henkilökohtainen esimerkiksi matka, vapaa-ajan tai tapaturmavakuutus.

Tapaturman tai vahingon tapahtuessa oppilaitoksen sekä opiskelijan omat vakuutustiedot löytyvät harjoittelusopimuksesta.

Sattumasta pitää ilmoittaa oppilaitokselle ja HarjoitteluMyllylle sekä omalle yhdistykselle käytäntöjen mukaan. Oppilaitos tarvitsee vahinkoilmoitusta varten tiedot tapaturmasta joten suosittelemme, että laiva kirjoittaa tapaturmaraportin heti tapahtuman jälkeen ja lähettää sen oppilaitokselle.