Bild: Pekka Karppanen, SSB

Ombord som praktikant

För att kunna få en examen inom sjöfartsbranschen förutsätts färdigheter och kompetenser vilka uppnås i en yrkesmässig arbetsmiljö, genom handledd fartygspraktik. Syftet med praktiken är att praktikanten, genom praktiska arbetsuppgifter, får den yrkeskompetens som krävs för att utöva yrket i en verklig verksamhetsmiljö.

Under den handledda fartygspraktiken är praktikantens initiativförmåga viktig. Det är önskvärt att praktikanten gör upp egna mål för praktikperioden med hjälp av läroplanen och praktikboken. Avsikten med att göra upp mål är att säkerställa att både praktikanten och praktikhandledaren ombord vet vad man skall öva och lära sig under just den aktuella praktikperioden. Kom ihåg att ansvaret för lärandet ligger hos praktikanten själv.

Genomförd praktik kan godkännas ifall praktikboken är fylld i korrekt. Praktikboken är intygar för utbildningen om det som praktikanten har lärt sig under praktiken. Utbildningarna kan ha egna rutiner för hur ofta praktikboken granskas samt för hur man godkänner avlagd praktik. Utbildningarna informerar vidare om rutinerna. Mer information om praktikboken här.

Visitkort inför framtiden

Fartygspraktiken är ett bra sätt att få in foten mellan dörren  till arbetslivet. Det intryck du ger under fartygspraktiken, kan ha positiva följder i framtiden.

Med din egen attityd och motivation kan du påverka resultatet av din praktik. Om praktikanten är aktiv och intresserad av olika arbetsuppgifter, inspireras praktikhandledaren ännu mera ombord till att hjälpa och dela med sig av sitt kunnande. Artighet är aldrig fel!

Det finns tvättmaskiner ombord där du tvättar dina egna kläder. Det finns bastu på många fartyg, så förutom att duscha kan du också njuta av bastubadande.  Sköt din personliga hygien!

Havet är vackert

Du kan ta fina foton av vackra landskap och solnedgångar för sociala medier. Men för att publicera bilder på vilka man ser besättningsmedlemmar eller frakt och last, bör du ha tillstånd av befälhavaren eller fartygets praktikhandledare. Rederien kan ha egna interna regler som praktikanten också bör följa.

Gemensamma spelregler beskrivs här, men vi vill betona, att all användning av rusmedel under praktiken är förbjuden.

Resekostnader som uppkommit under resan till och från fartygspraktiken, ersättas i enlighet med utbildningarnas egna gällande instruktioner och praxis. Kontakta skolans praktikansvariga för vidare information.