Vanliga frågor

Du kan alltid ringa eller mejla PraktikKvarnen, så ger vi dig en överblick över status på din ansökan.

Tidvis finns det fler ansökare än vad det finns lediga platser och det kan leda till att väntan på praktikplatsen blir längre. PraktikKvarnens årscykel går ofta så att flest antal praktikansökare finns vid årsskiftet och på våren. Det finns färre ansökare på sommarn.

Varje studerande måste ha ett sjömanspass. Om du inte har ett sjömanspass kontakta PraktikKvarnen. I din profil lämna uppgifterna om sjömanspasset tomt.

Det är på studerandes ansvar att hålla dokumenten uppdaterade. När ditt pass, sjömanspass eller sjömansläkarintyg är på väg att gå ut måste du förnya det. Det går inte att påbörja praktik utan giltiga dokument.

I bekräftelsemejlet som du får med bekräftade praktikplatsen läser fartygets kontaktuppgifter. Kontaktpersonen som anges i meddelandet är den du markerat på ditt praktikavtal.

Varje gång du ändrar på start- eller slutdatum i profilen ändras datumet som du satt in ansökan.

Andra saker kan ändras i profilen utan att ändra på datumet då du aktiverade ansökan.

Alla fartygspraktiker via Sjöfartens PraktikKvarn är obetalda, med andra ord man får inget lön.

Då PraktikKvarnen har en lämplig praktikplats för dig, kontaktas du antingen per telefon eller epost. Under samtalet/epost får du instruktioner om vad du skall göra till näst men samma information hittar du även i bekräftelsemejlet som kommer efter samtalet.

Då du har fått en praktikplats är det sedan ditt ansvar att kontakta fartyget eller eventuellt rederiet. Syftet med kontakten till fartyget är att klargöra alla praktiska frågor. Praktikanten informeras om eventuella tidtabellsändringar, hamnen, när man bör vara i avgångshamnen, hur man hittar och rör sig i hamnen samt ifall fartyget har arbetskläder för praktikanten. Samtidigt kan du också be om förtydliganden i andra praktiska frågor och du får chans att presentera dig själv.

Du måste ha ett giltigt praktikavtal innan du påbörjar fartygspraktiken. Sjöfartsutbildningarnas praxis angående praktikavtalet kan variera, så var i kontakt med utbildningens praktikansvariga.

Mera information här.

Om du avbryter praktiken kontakta PraktikKvarnen. Avbrottet i praktiken kommer att markeras i din profil och meddelas till utbildningen.