Fartygspraktiken avslutas

Då praktikperioden går mot sitt slut, bör alltså praktikanten komma överens med befälhavaren eller fartygets praktikhandledare om en lämplig dag och hamn att lämna fartyget. Ifall fartyget trafikerar finska hamnar, bör praktiken avslutas i Finland. Datumen för praktikperioden som ges av Kvarnen, är alltid enbart preliminära. Praktikanten bör också informera PraktikKvarnen om när och var hen avslutar praktiken.

Städa din hytt ordentligt innan du lämnar fartyget. För bort allt skräp, dammsug hytten, tvätta toaletten och för sängkläderna till tvätt så att nästa praktikant får komma till en ren och trevlig hytt. Rederien har rätt att fakturera praktikanten för städkostnaderna ifall praktikanten har lämnat sin hytt ostädad.

I slutet av varje praktikperiod ifyller praktikanten och praktikhandledaren ombord var sitt feedback-formulär. Praktikanten fyller i respons om fartyget som praktikfartyg och om hur det fungerade som inlärningsmiljö. Fartygen tävlar med varandra om priset ”Årets praktikfartyg”. Utmärkelsen delas ut årligen på basen av mottagen respons. Fartygets praktikhandledare fyller i sin tur i en blankett över praktikanten och om hur hen lyckades med praktiken. Mer information om feedbackformulären finns här.

Senast då praktikperioden avslutas är det bra att uppdatera sin profil och relevanta datum, speciellt ifall du önskar att rätt snart påbörja en ny praktikperiod.

Under hela fartygspraktiken kan det vara bra att hålla i tankarna, att fartyget i en nära framtid kan bli din arbetsplats och besättningen dina kollegor.