Covid-19 pandemin och fartygspraktik

Koronapandemin har påverkat oss alla, också Kvarnens verksamhet. Under pandemin har antalet tillgängliga fartyg för PraktikKvarnen varierat beroende på pandemins utveckling. När fartygen är på ”koronapaus” finns det också färre praktikplatser tillgängliga. I sådana fall kan väntan på att få en praktikplats bli lång.

Åtgärder under pandemin

Praktikanterna uppmanas att stanna i frivillig karantän eller i  karantän-liknande förhållanden innan fartygspraktiken påbörjas. Syftet med karantänen är att minimera smittorisken ombord. När du reser till fartyget med allmänna kommunikationsmedel – ta väl hand om handhygien och använd ansiktsmask under hela resan. Ombord på fartygen rekommenderas också användning av  ansiktsmask överallt utom i den egna hytten.

Många rederier kräver att praktikanten har ett koronaviruspass (intyg över genomliden koronavirus-sjukdom eller intyg över minst två vaccindoser).

Beroende på pandemiläget och praktikantens koronaviruspass kan rederiet hänvisa praktikanten till ett koronatest.