Hur söks praktikplats via gamla systemet

Du kan få en praktikplats genom att skapa en profil på webbplatsen Harjoittelumylly.fi. Du måste också uppfylla andra villkor (mer nedan). Webbsidan innehåller information för den som första gången skapar en profil, samt för studenter som redan har en profil.

Studenten ansvarar för den information hen fyller i och för att uppdatera den. Om uppgifterna inte är aktuella kommer praktikansökan inte att behandlas.

Ny sökande

När du skapar en profil för första gången trycker du på knappen ”create new account” på startsidan. För att skapa en profil behöver du giltigt sjömansläkarintyg, pass och sjömanspass. Du skall uppge bl.a. utgångsdatumen för dokumenten, så det är en bra idé att hålla dem nära till hands när du skapar din profil.

Fyll i personuppgifter, kontaktuppgifter, passuppgifterna och information rörande fartygspraktik.

I avsnittet Språkkunskaper skall du markera de språk du förstår och kan tala (språket måste inte vara flytande, du kommer att lära dig sjöfartens terminologi under praktiken). På de flesta fartygen är arbetsspråket engelska.

Under punkten Certifikat frågas om behörigheter och genomförda kurser. Kurserna som ingår i (BST) Basic Safety Training (brandutbildning, utbildning i första hjälpen, räddningsutbildning, samt kursen Arbetarskydd och fartyget som social miljö), måste genomföras innan du kan delta i fartygspraktik. Så pricka i Basic Safety Training i din profil så fort du avlagt kurserna. Ett behörighetsbrev kan du få efter att du har slutfört 60 sjödagar. Pricka i certifikat då du erhållit ett sådant från Traficom, inte innan.

I delen Övrigt kan du kort beskriva sådant du anser vara viktigt för Kvarnen att veta eller ta i beaktande rörande din fartygspraktik.

Ditt sjömansläkarintyg, sjömanspass och pass måste alla vara giltiga under hela praktiktiden.

Kvarnen förmedlar platser för fartygspraktik på däcks-, maskin-, el-, och ekonomiavdelningen. Välj rätt avdelning för din examen då du skapar din användarprofil. På däcks-, maskin-, och el-avdelningen är fartygspraktiken delad i praktik på manskaps- och befälsnivå. Nivån bestäms av den examen du studerar för, samt på basen av din tidigare avlagda praktik. Fartygspraktiken för behörighetsbrev för vaktman, reparatör eller fartygselektriker är praktik på manskapsnivå. Fartygspraktiken för behörighetsbrev för vaktstyrman, vaktmaskinmästare eller fartygselektriker är praktik på befälsnivå.

Ifall din profil inte uppdateras eller sparas, kontrollera att varje obligatorisk rad/uppgift är ifylld.

Ansök om fartygspraktik i god tid! PraktikKvarnen ser det datum du har lämnat in din ansökan för fartygspraktik. Varje gång du ändrar önskat start- eller slutdatum för din praktik i din profil, ändras också ansökningsdatumet.

När din ansökan nu är aktiv kommer den att behandlas på PraktikKvarnen. När en praktikplats är ledig kontaktar vi dig per telefon. Håll telefonen på!

Håll telefonen på!

Erfarna sjöbjörnar

Det är sannolikt att du redan tidigare har haft en praktikplats förmedlad av PraktikKvarnen och att du nu vill på fartygspraktik igen.

Sök efter ny praktikplats så här:

  1. Logga in i din profil
  2. Redigera din profil vid: ”Edit” → ”Profile”
  3. Kontrollera att all information är korrekt. Kontrollera t.ex. sjömansläkarintyg, båda passen, samt det totala antalet sjödagar.
  4. I delen ”Onboard Training” fyller du i önskade start- och slutdatum. Kontrollera att du inte har prickat i punkten ”I do not need onboard training at the moment”.  Ifall punkten är markerad/inprickad, kommer du inte att synas som sökande av fartygspraktik.
  5. Spara / Save

Ifall du får ett felmeddelande, kontrollera att varje obligatorisk rad är ifylld. Ifall obligatoriska uppgifter saknas, uppdateras inte profilen.

När din ansökan nu är aktiv igen, kommer den att behandlas av PraktikKvarnen och du kontaktas per telefon när en praktikplats är ledig. Håll telefonen på!

Ansök om fartygspraktik i god tid! PraktikKvarnen ser det datum du har lämnat in din ansökan för fartygspraktik. Varje gång du ändrar önskat start- eller slutdatum för din praktik i din profil, ändras också ansökningsdatumet.

Pricka i punkten ”I do not need onboard training at the moment” ifall du inte inte vill ansöka om en praktikplats eller inte behöver praktik. Då syns du inte som aktiv sökande av fartygspraktik.