Information till studerande – från 1.10 alla praktikansökningar till Kvarnens nya användargränssnitt!

Under det senaste året har det pågått arbete kring utvecklingen av PraktikKvarnens nya praktiksystem (www.admin.kvarnen.harjoittelumylly.fi). Det gamla systemet, där alla praktikplatser sköttes, höll på att komma till sitt slut, så det var dags att förnya hela paketet.

Det nya systemet underlättar i regel det dagliga arbetet för PraktikKvarnen, och systemets användargränssnitt delvis praktikanter, fartyg och rederier.

1.10.2022 framåt används gamla harjoittelumylly.fi -sidan inte längre och ansökningar där kommer inte att behandlas! ALLA praktikansökningar skall lämnas in till det nya användargränssnittet http://admin.kvarnen.harjoittelumylly.fi.

Under september öppnas de nya användargränssnitt, så att du kan gå in och skapa en användarprofil och praktikansökan. Under september fördelas praktikplatser som normalt utifrån inkomna ansökningar på gamla sidan. Från och med den 1.10.2022 tilldelas alla praktikplatser utifrån de ansökningar som kommit in i det nya användargränssnittet. Tilläggsinformation om hur du kan söka efter praktik: Praktikansökan i NYA systemet | HarjoitteluMylly – Kvarnen

1.10.2022 börjas praktikplatserna bekräftas elektroniskt!

En del av praktikplatserna kommer att fördelas på vanligt sätt, genom att ringa, och några kommer att delas ut via e-post (detta beror på om det är ett linjefartyg eller ett vildlinjefartyg). Det är viktigt att kontaktuppgifterna där praktikanten kan nås är korrekta (giltig e-post och telefonnummer).

Håll ett öga på e-post (även skräpkorg) och telefon medan du väntar på en praktikplats. Om Kvarnen ​​inte kan kontakta dig kommer platsen att erbjudas till nästa sökande. Tillägsinformation: Bekräfta praktikplats elektroniskt | HarjoitteluMylly – Kvarnen

Gamla sidan: www.harjoittelumylly.fi

Nya systemets användargränssnitt: admin.kvarnen.harjoittelumylly.fi