Information åt fartyg – Ändringar i Praktikkvarnens operation

Under det senaste året har det pågått arbete kring utvecklingen av PraktikKvarnens nya praktiksystem (www.admin.kvarnen.harjoittelumylly.fi). Det gamla systemet, där alla praktikplatser sköttes, höll på att komma till sitt slut, så det var dags att förnya hela paketet.

Det nya systemet underlättar i regel det dagliga arbetet för PraktikKvarnen, och systemets användargränssnitt delvis praktikanter, fartyg och rederier.

Bekräftelsemejl:

Hittills har det kommit en e-postbekräftelsemeddelande av varje bekräftad praktikant. Meddelandet har innehållit information om praktiken samt studenten.

1.10.2022 framåt kommer praktikans information finns i vårt system bakom inloggningen. PraktikKvarnen fortsätta att skicka ett kort automatiskt e-postmeddelande (e-postnamn/ämne: uusi harjoittelija vavhistettu) för varje bekräftad praktikant, men personlig och ytterligare information kommer endast att vara synlig efter inloggning.

I september kommer PraktikKvarnen att kontakta fartyg angående inloggningsuppgifter.

1.10.2022 framåt kommer PraktikKvarnen även att införa en ny bekräftelsemetod!

Med det nya systemet kommer olika praxis att ändras och vissa fartyg kommer att införa automatiska bekräftelsen. Fartyg som detta gäller kommer instrueras om detta skilt.

Som startpunkt roterar praktikanterna året runt, efter varan. Hittills har PraktikKvarnen kontaktat fartyget via e-post två veckor före den aktuella praktikantens slutdatum för att fråga om det finns plats för en ny praktikant.

För att minska denna eposttrafik kan fartyget nu direkt bekräfta en lämplig tidpunkt då praktikanter är välkomna.

Hur detta fungerar i praktiken:

  1. I det nya systemet lägger PraktikKvarnen in ett förslag om när en ny praktikant kunde planeras in
  2. Fartyget får ett automatiskt e-postmeddelande (e-postnamn: vahvistuspyyntö- laiva) då vi väntar på en bekräftelse
  3. Använd länken i eposten för att logg in till systemets användargränssnitt

! Den föreslagna perioden är vägledande, dvs de angivna dagarna är inte fast slagna utan kan ändras. Vi förstår att scheman och annat kan förändras.

4. I användargränssnitt kan du antingen acceptera eller neka den föreslagna perioden. Om denna period är lämplig för fartyget och det finns tillräckligt med hyttutrymme acceptera perioden i systemet. Om det finns några hinder för perioden, neka perioden.

5. Efter en godkänd bekräftelsen kommer PraktikKvarnen börja söka efter en ny praktikant. Som vanligt efter att Kvarnen hittat en praktikant kommer fartyget att få ett separat bekräftelsemejl med information om praktiken (e-postnamn: Uusi harjoittelija vahvistettu).

Om det uppkommer frågor, vänligen kontakta PraktikKvarnen!