Nya vindar i seglen!

PraktikKvarnen har börjat arbeta med olika utvecklingar under hösten. Den första synliga ändringen är Kvarnens nya logo. Logon har föreningens namn på båda inhemska språken, vilket beskriver Kvarnen samarbete med både finsk- och svenskspråkiga praktikanter och med andra parter. Den vackra abstrakta vågen, Pärsky, föreställer havet som förenar alla Kvarnens intressenter.

Nya branden har designats av Åbo-baserade programvaruföretag BeanBakers. Vårt samarbete fortsätta och vi kommer att lansera en ny hemsida i början av året. Senare under våren kommer en ny plattform ut som kommer att betjäna inte bara Kvarnen utan även studenter, utbildningsinstitutioner och rederier samt fartyg. Vid införandet av den nya plattformen kommer vi att behöva små åtgärder från ovan nämnda parter.

Vi kommer att återkomma till dessa närmare.Vår brand förnyas för att matcha hur vi vill att Kvarnen skall utvecklas – till en modern förening.