Ge feedback från praktiken

Praktikanter – Kom alltid ihåg att fylla i feedbackformuläret i slutet av varje praktik. Med hjälp av feedbacken får vi information om hur praktiken på varje fartyg går och vi kan säkerställa en jämn kvalitet för varje praktikperiod. Feedback är viktigt för att vi skall kunna utvärdera hur vi har gjort och hålla kursen i rätt riktning i förhållande till våra mål.

Här kan du utvärdera praktiken som gjorts under detta år: https://bit.ly/3rlZkab